Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2156(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2015

Ingivna texter :

A8-0057/2015

Debatter :

PV 30/04/2015 - 3
CRE 30/04/2015 - 3

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.7
CRE 30/04/2015 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0183

Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

3. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2013 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska investeringsbanken – Årsrapport för 2013 [2014/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Ryszard Czarnecki (föredragande av yttrande från utskottet CONT), David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Hugues Bayet för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lara Comi, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell och Florian Philippot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Werner Hoyer och Ernest Urtasun.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 30.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy