Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000016/2015 (B8-0109/2015)

Разисквания :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург

4. Изложението в Милано през 2015 г.: „Изхранването на планетата: енергия за живот“ (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000016/2015) зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Изложението в Милано 2015 г.: "Изхранването на планетата, енергия за живот" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, независим член на ЕП, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska и Fredrick Federley.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Neven Mimica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, относно изложението в Милано през 2015 г.: „Изхранването на планетата, енергия за живот“ (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 30.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност