Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2574(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000016/2015 (B8-0109/2015)

Debatten :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

4. Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2015) van Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska en Fredrick Federley.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, over de expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 30.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid