Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000016/2015 (B8-0109/2015)

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

4. EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2015), ktorú položil Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Svetová výstava EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska a Fredrick Federley.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia