Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000038/2015

Внесени текстове :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Разисквания :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург

5. Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000038/2015) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Извънредната ситуация с Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Esther Herranz García, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, José Bové, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Philippe Loiseau, независим член на ЕП, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir и Barbara Matera.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Правна информация - Политика за поверителност