Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2652(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000038/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

5. Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2015) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Philippe Loiseau, μη εγγεγραμμένος, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Μιλτιάδης Κύρκος, Νότης Μαριάς, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir και Barbara Matera.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου