Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2652(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000038/2015

Ingediende teksten :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Debatten :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

5. De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Noodsituatie als gevolg van Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Philippe Loiseau, niet-fractiegebonden lid, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir en Barbara Matera.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Juridische mededeling - Privacybeleid