Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2652(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000038/2015

Ingivna texter :

O-000038/2015 (B8-0117/2015)

Debatter :

PV 30/04/2015 - 5
CRE 30/04/2015 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

5. Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Larm om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Philippe Loiseau, grupplös, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir och Barbara Matera.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy