Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg

6. A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP))

A vita időpontja: 2015. április 29. (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou és Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorista csoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis és Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis és Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat