Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg

6. Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 29 aprilie 2015 (punctul 17 al PV din 29.4.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist islamist Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou și Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist islamist Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis și Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD referitoare la uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D referitoare la persecutarea creștinilor în lume, în legătură cu uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Vot: punctul 10.2 al PV din 30.4.2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate