Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg

7. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT do Rady: Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (B8-0116/2015)

Debata odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 29.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek i Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, w sprawie niszczenia zabytków kultury w Syrii i Iraku (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo i Afzal Khan w imieniu grupy S&D, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie/Daisz (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 30.4.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności