Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

7. Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT pre Radu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000032/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá'iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Rozprava sa konala 29. apríla 2015 (bod 18 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek a Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE, o ničení kultúrnych pamiatok na území Sýrie a Iraku (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

– Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

– Isabella Adinolfi a Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

– Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o ničení kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

– Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o ničení kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

– Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo a Afzal Khan v mene skupiny S&D, o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

– Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli a Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 30.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia