Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

8. De situatie in de Maldiven (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Maldiven (2015/2662(RSP))

Het debat heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 29.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel en Neena Gill, namens de S&D-Fractie over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert en Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie over de situatie op de Maldiven (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 30.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid