Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2015

Ingivna texter :

A8-0060/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Röstförklaringar
PV 15/12/2015 - 4.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

10.1. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (ordförande för utskottet INTA) föreslog, med åberopande av artikel 61.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy