Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2661(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0382/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0178

Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

10.2. Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 en B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0369/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0382/2015

(ter vervanging van B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 en B8-0388/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie;

- Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie;

- Maria Heubuch en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0178)

(Ontwerpresoluties B8-0383/2015 en B8-0385/2015 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid