Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2649(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0375/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0179

Protokoll
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg

10.3. Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0375/2015

(asendades B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ja Goffredo Maria Bettini fraktsiooni S&D nimel;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ja Mircea Diaconu fraktsiooni ALDE nimel;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0179)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0389/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika