Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2649(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0375/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0179

Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

10.3. ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0375/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ja Goffredo Maria Bettini S&D-ryhmän puolesta;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ja Mircea Diaconu ALDE-ryhmän puolesta;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0179)

(Päätöslauselmaesitys B8-0389/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö