Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2649(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0375/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0179

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras

10.3. ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ir B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0375/2015

(keičia B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ir B8-0405/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ir Milan Zver PPE frakcijos vardu;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ir Goffredo Maria Bettini S&D frakcijos vardu;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ir Mircea Diaconu ALDE frakcijos vardu;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

- Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0179)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0389/2015 anuliuotas.)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika