Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2649(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0375/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0179

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra

10.3. ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 un B8-0405/2015 (2015/2649(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0375/2015.

(aizstāj B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 un B8-0405/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller un Milan Zver PPE grupas vārdā;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes un Goffredo Maria Bettini S&D grupas vārdā;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries un Mircea Diaconu ALDE grupas vārdā;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

- Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0179).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0389/2015 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika