Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0375/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0179

Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

10.3. Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0375/2015

(nahrádzajúci B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015):

podaný týmito poslancami:

– Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller a Milan Zver v mene skupiny PPE;

– Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes a Goffredo Maria Bettini v mene skupiny S&D;

– Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries a Mircea Diaconu v mene skupiny ALDE;

– Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL;

– Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0179)

(Návrh uznesenia B8-0389/2015 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia