Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0375/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0179

Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

10.3. IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 och B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0375/2015

(ersätter B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 och B8-0405/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller och Milan Zver för PPE-gruppen,

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes och Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen,

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries och Mircea Diaconu för ALDE-gruppen,

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen,

- Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0179)

(Resolutionsförslag B8-0389/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy