Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2662(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0392/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0180

Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

10.4. De situatie in de Maldiven (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 en B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0392/2015

(ter vervanging van B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 en B8-0404/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin en Raffaele Fitto, namens de PPE-Fractie;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0180)

Juridische mededeling - Privacybeleid