Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0392/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0180

Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

10.4. Situácia na Maldivách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0392/2015

(nahrádzajúci B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015):

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin a Raffaele Fitto v mene skupiny PPE;

– Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

– Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL;

– Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0180)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia