Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2520(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0370/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0185

Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

10.9. Nigerian tilanne (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 14. tammikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 14.1.2015, kohta 6).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 8).

Päätöslauselmaesitykset B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0370/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy ja Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan ja Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta;

- Lola Sánchez Caldentey ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

- Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0185)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö