Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2520(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0370/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0185

Jegyzőkönyv
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg

10.9. A nigériai helyzet (szavazás)
CRE

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. április 30. (2015.4.30-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 és B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0370/2015

(amely a B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 és B8-0400/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy és Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan és Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Lola Sánchez Caldentey és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0185)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat