Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2520(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0370/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0185

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra

10.9. Stāvoklis Nigērijā (balsošana)
CRE

Debates notika 2015. gada 14. janvārī (14.1.2015. protokola 6. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 30. aprīlī (30.4.2015. protokola 8. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 un B8-0400/2015 (2015/2520(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0370/2015

(aizstāj B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 un B8-0400/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan un Nicola Danti S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

- Lola Sánchez Caldentey un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

- Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0185).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika