Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2520(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0370/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0185

Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg

10.9. Situația din Nigeria (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2015 (punctul 6 al PV din 14.1.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 30 aprilie 2015 (punctul 8 al PV din 30.4.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 și B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0370/2015

(care înlocuiește B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 și B8-0400/2015):

depuse de următorii deputați:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy și Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan și Nicola Danti, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

- Lola Sánchez Caldentey și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

- Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0185)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate