Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2520(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0370/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0185

Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

10.9. Situácia v Nigérii (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila14. januára 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.1.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 30. apríla 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 30.4.2015).

Návrhy uznesenia B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0370/2015

(nahrádzajúci B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015):

podaný týmito poslancami:

– Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE;

– Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan a Nicola Danti v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

– Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

– Lola Sánchez Caldentey a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

– Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0185)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia