Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

11. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 29 april 2015)

Alcoholstrategie - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Martina Anderson, Michaela Šojdrová en Marian Harkin

Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling en Anthea McIntyre

Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský en Miriam Dalli

(Stemmingen van donderdag 30 april 2015)

Verslag Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor en Seán Kelly

Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor en Seán Kelly

Voortgangsverslag 2014 over Albanië - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Verslag Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza en Seán Kelly

Situatie in Nigeria - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.

Juridische mededeling - Privacybeleid