Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 29. apríla 2015)

Stratégia zameraná na alkohol - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Martina Anderson, Michaela Šojdrová a Marian Harkin

Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling a Anthea McIntyre

Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský a Miriam Dalli

(Hlasovanie: štvrtok 30. apríla 2015)

Správa: Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor a Seán Kelly

Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor a Seán Kelly

Správa o pokroku Albánska za rok 2014 - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Správa: Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza a Seán Kelly

Situácia v Nigérii - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia