Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

11. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 29 april 2015)

Alkoholstrategi - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martina Anderson, Michaela Šojdrová och Marian Harkin

Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling och Anthea McIntyre

Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský och Miriam Dalli

(Omröstning: torsdagen den 30 april 2015)

Betänkande Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor och Seán Kelly

IS/Daishs förstörelse av kulturplatser - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor och Seán Kelly

2014 års lägesrapport om Albanien - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Betänkande Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza och Seán Kelly

Situationen i Nigeria - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy