Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg

14. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 – 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
retrimis fond: ECON, LIBE

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (05933/4/2015 - C8-0109/2015 – 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
retrimis fond: ECON, LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 1 mai 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate