Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg

15. Dødsstraf i Indonesien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Ekstraordinær debat: Dødsstraf i Indonesien (2015/2687(RSP))

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere:

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Jonathan Arnott, om afviklingen af forhandlingen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik