Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

15. Kuolemanrangaistus Indonesiassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Ylimääräinen keskustelu: Kuolemanrangaistus Indonesiassa (2015/2687(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Poliittisten ryhmien puheenvuorot:

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott keskustelun järjestämisestä, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö