Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg

15. Doodstraf in Indonesië (debat)
Volledige verslagen

Buitengewoon debat: Doodstraf in Indonesië (2015/2687(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Ronde van de fracties:

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Jonathan Arnott, over het verloop van het debat, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid