Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg

15. Pedeapsa cu moartea în Indonezia (dezbatere)
Stenograma

Dezbatere extraordinară: Pedeapsa cu moartea în Indonezia (2015/2687(RSP))

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Intervenții ale tuturor grupurilor politice:

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Jonathan Arnott, privind desfășurarea dezbaterii, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate