Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

15. Dödsstraff i Indonesien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Extra debatt: Dödsstraff i Indonesien (2015/2687(RSP))

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

En omgång uttalanden från de politiska grupperna:

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Jonathan Arnott, som ställde en ordningsfråga, Edouard Martin för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy