Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

16. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 2).


16.1. Nadija Savtšenkon tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ja B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer ja Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marju Lauristin, sitoutumaton Jean-Luc Schaffhauser, Doru-Claudian Frunzulică ja Kosma Złotowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly keskustelun järjestämisestä, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.1.


16.2. Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ja B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Miroslav Poche ja Nicola Caputo.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.2.


16.3. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff ja Ana Gomes esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Inácio Faria, ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella ja Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö