Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg

16. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 28.4.2015.)


16.1. Cazul Nadiei Savcenko

Propuneri de rezoluții B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 și B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer și Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Monica Macovei, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Pavel Svoboda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, neafiliat, Doru-Claudian Frunzulică și Kosma Złotowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, privind desfășurarea dezbaterii, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.1 al PV din 30.4.2015.


16.2. Situația din tabăra de refugiați Yarmouk din Siria

Propuneri de rezoluții B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 și B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Miroslav Poche și Nicola Caputo.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.2 al PV din 30.4.2015.


16.3. Întemnițarea unor activiști în domeniul drepturilor omului și al drepturilor lucrătorilor în Algeria

Propuneri de rezoluții B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 și B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff și Ana Gomes au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Inácio Faria, și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella și Ivan Jakovčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.3 al PV din 30.4.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate