Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2665(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0418/2015

Viták :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0188

Jegyzőkönyv
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg

17.3. Emberi jogi és munkajogi aktivisták bebörtönzése Algériában (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 és B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0418/2015

(amely a B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 és B8-0424/2015 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano és Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0188)

(A B8-0421/2015 és B8-0422/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

Alexander Graf Lambsdorff szóbeli módosítást terjeszt elő az (1) bekezdéshez és a B. preambulumbekezdéshez, melyeket elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat