Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2665(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0418/2015

Debates :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0188

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra

17.3. Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 un B8-0424/2015 (2015/2665(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0418/2015

(aizstāj B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 un B8-0424/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano un Brando Benifei S&D grupas vārdā;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0188).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0421/2015 un B8-0422/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Alexander Graf Lambsdorff iesniedza mutiskus grozījumus 1. punktam un B apsvērumam, un tos pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika