Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
(puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

LIBE-valiokunta

- Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

JURI-valiokunta

- Liikenneonnettomuuksien vanhentumisajat (2015/2087(INL))

- Rajatylittävä adoptioiden tunnustaminen (2015/2086(INL))
(lausuntoa varten: PETI)

- Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (2015/2085(INL))

- Siviiliprosessien yhteiset vähimmäisvaatimukset (2015/2084(INL))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

EMPL-valiokunta

- Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (2015/2088(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

FEMM-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (2015/2094(INI))
(lausuntoa varten: EMPL) (työjärjestyksen 54 artikla)

IMCO-valiokunta

- Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI))
(lausuntoa varten: JURI)

PECH-valiokunta

- Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (2015/2093(INI))

- Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (2015/2092(INI))

- Yhteiset säännöt YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien (2015/2091(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- Pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovointi ja monipuolistaminen kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (2015/2090(INI))

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö