Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (debata)
 4.Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (debata)
 5.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (debata)
 6.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (złożone projekty rezolucji)
 7.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (złożone projekty rezolucji)
 8.Sytuacja na Malediwach (złożone projekty rezolucji)
 9.Sytuacja w Nigerii (złożone projekty rezolucji)
 10.Głosowanie
  10.1.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (głosowanie)
  10.2.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (głosowanie)
  10.3.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (głosowanie)
  10.4.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  10.5.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (głosowanie)
  10.6.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (głosowanie)
  10.7.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (głosowanie)
  10.8.Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia” (głosowanie)
  10.9.Sytuacja w Nigerii (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 15.Kara śmierci w Indonezji (debata)
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  16.1.Sprawa Nadii Sawczenko
  16.2.Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii
  16.3.Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii
 17.Głosowanie
  17.1.Sprawa Nadii Sawczenko (głosowanie)
  17.2.Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (głosowanie)
  17.3.Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (głosowanie)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (254 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (1808 kb) 
 
Protokół (223 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (46 kb) Głosowanie imienne (58 kb) 
 
Protokół (309 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (771 kb) Głosowanie imienne (1570 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności