Seznam 
Zápis
PDF 305kWORD 217k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2013 (rozprava)
 4.Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život (rozprava)
 5.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (rozprava)
 6.Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (předložené návrhy usnesení)
 7.Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (předložené návrhy usnesení)
 8.Situace na Maledivách (předložené návrhy usnesení)
 9.Situace v Nigérii (předložené návrhy usnesení)
 10.Hlasování
  10.1.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasování)
  10.2.Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (hlasování)
  10.3.Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (hlasování)
  10.4.Situace na Maledivách (hlasování)
  10.5.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (hlasování)
  10.6.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (hlasování)
  10.7.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2013 (hlasování)
  10.8.Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život (hlasování)
  10.9.Situace v Nigérii (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Postoje Rady v 1. čtení
 15.Trest smrti v Indonésii (rozprava)
 16.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  16.1.Případ Nadije Savčenkové
  16.2.Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii
  16.3.Uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku
 17.Hlasování
  17.1.Případ Nadije Savčenkové (hlasování)
  17.2.Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (hlasování)
  17.3.Uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (hlasování)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termíny příštích zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 30. DUBNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI


3. Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2013 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun uvedl zprávu.

Vystoupili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Ryszard Czarnecki (navrhovatel výboru CONT), David Casa (navrhovatel výboru EMPL), Siegfried Mureşan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Hugues Bayet za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lara Comi, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Barbara Kappel – nezařazená poslankyně, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell a Florian Philippot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos a Nicola Caputo.

Vystoupili: Neven Mimica, Werner Hoyer a Ernest Urtasun.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 30.4.2015.


4. Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2015), kterou pokládá Paolo De Castro za výbor AGRI Komisi: Výstava EXPO 2015 v Miláně věnovaná tématu „Potrava pro planetu, energie pro život“ (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Herbert Dorfmann za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Michela Giuffrida za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand – nezařazený poslanec, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska a Fredrick Federley.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Paolo De Castro za výbor AGRI o výstavě Expo 2015 v Miláně: „Potrava pro planetu, energie pro život“ (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 30.4.2015.


5. Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000038/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Kalamitní situace způsobená bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Esther Herranz García za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, José Bové za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Philippe Loiseau – nezařazený poslanec, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir a Barbara Matera.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno).


6. Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

Rozprava se konala dne 29. dubna 2015 (bod 17 zápisu ze dne 29.4.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola a Lara Comi za skupinu PPE o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská za skupinu ECR o vraždění studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL o pronásledování křesťanů ve světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni islamistickou teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis a Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD o vraždění studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o zavraždění studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis a Miriam Dalli za skupinu S&D o pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 30.4.2015.


7. Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000031/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Radě: Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000032/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Rozprava se konala dne 29. dubna 2015 (bod 18 zápisu ze dne 29.4.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o ničení kulturních památek v Sýrii a Iráku (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská a Beatrix von Storch za skupinu ECR o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi a Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver a Roberta Metsola za skupinu PPE o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo a Afzal Khan za skupinu S&D o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 30.4.2015.


8. Situace na Maledivách (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Maledivách (2015/2662(RSP))

Rozprava se konala dne 29. dubna 2015 (bod 19 zápisu ze dne 29.4.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola a Ivana Maletić za skupinu PPE o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel a Neena Gill za skupinu S&D o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee a Malin Björk za skupinu GUE/NGL o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria a Frédérique Ries za skupinu ALDE o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert a Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE o situaci na Maledivách (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 30.4.2015.


9. Situace v Nigérii (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nigérii (2014/2520(RSP))

Rozprava se konala dne 14. ledna 2015 (bod 6 zápisu ze dne 14.1.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea a Siôn Simon za skupinu S&D o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi a Roberta Metsola za skupinu PPE o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o situaci v Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o nedávných zvěrstvech v severní Nigérii (2014/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 30.4.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

°
° ° °

Vystoupili: Marc Tarabella a Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (předseda výboru INTA) navrhl v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.2. Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 a B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B8-0369/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0382/2015

(nahrazující B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 a B8-0388/2015):

předložen těmito poslanci:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo a Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D;

- Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE;

- Maria Heubuch a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0178)

(Návrhy usnesení B8-0383/2015 a B8-0385/2015 se neberou v potaz.)


10.3. Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0375/2015

(nahrazující B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 a B8-0405/2015):

předložen těmito poslanci:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller a Milan Zver za skupinu PPE;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes a Goffredo Maria Bettini za skupinu S&D;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries a Mircea Diaconu za skupinu ALDE;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0179)

(Návrh usnesení B8-0389/2015 se nebere v potaz.)


10.4. Situace na Maledivách (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0392/2015

(nahrazující B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 a B8-0404/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin a Raffaele Fitto za skupinu PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel a Afzal Khan za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Beatrix von Storch za skupinu ECR;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria a Frédérique Ries za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL;

- Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0180)


10.5. Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0181)


10.6. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0182)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců, a ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za bod 21, který byl vzat v potaz.


10.7. Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2013 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013 [2014/2156(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0183)

Vystoupení

Vladimír Maňka před hlasováním.


10.8. Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život (hlasování)

Návrh usnesení B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0184)


10.9. Situace v Nigérii (hlasování)

Rozprava se konala dne14. ledna 2015 (bod 6 zápisu ze dne 14.1.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 30. dubna 2015 (bod 8 zápisu ze dne 30.4.2015).

Návrhy usnesení B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0370/2015

(nahrazující B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 a B8-0400/2015):

předložen těmito poslanci:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy a Arnaud Danjean za skupinu PPE;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan a Nicola Danti za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch za skupinu ECR;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

- Lola Sánchez Caldentey a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

- Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0185)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 29. dubna 2015)

Strategie v oblasti alkoholu - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Martina Anderson, Michaela Šojdrová a Marian Harkin

Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling a Anthea McIntyre

Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský a Miriam Dalli

(Hlasování: čtvrtek 30. dubna 2015)

zpráva Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor a Seán Kelly

Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor a Seán Kelly

Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

zpráva Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza a Seán Kelly

Situace v Nigérii - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
předáno příslušný výbor: ECON, LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
předáno příslušný výbor: ECON, LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 1. května 2015.


15. Trest smrti v Indonésii (rozprava)

Mimořádná rozprava: Trest smrti v Indonésii (2015/2687(RSP))

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Za každou politickou skupinu vystoupil jeden řečník:

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Jonathan Arnott k průběhu rozpravy, Edouard Martin za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.


16. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 28.4.2015.)


16.1. Případ Nadije Savčenkové

Návrhy usnesení B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 a B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer a Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Monica Macovei za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Pavel Svoboda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser – nezařazený poslanec, Doru-Claudian Frunzulică a Kosma Złotowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly k průběhu rozpravy, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.1 zápisu ze dne 30.4.2015.


16.2. Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii

Návrhy usnesení B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 a B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezařazená poslankyně, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Miroslav Poche a Nicola Caputo.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.2 zápisu ze dne 30.4.2015.


16.3. Uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku

Návrhy usnesení B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 a B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff a Ana Gomes uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Inácio Faria, a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marc Tarabella a Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.3 zápisu ze dne 30.4.2015.


17. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


17.1. Případ Nadije Savčenkové (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 a B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0406/2015

(nahrazující B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 a B8-0417/2015)

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt a Jeroen Lenaers za skupinu PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano a Brando Benifei za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk a Karol Karski za skupinu ECR;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová a Kaja Kallas za skupinu ALDE;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner a Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE;

- Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0186)


17.2. Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 a B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0373/2015

(nahrazující B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 a B8-0416/2015)

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes a Jeroen Lenaers za skupinu PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei a Nikos Androulakis za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries za skupinu ALDE;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini a Rosa D'Amato za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0187)


17.3. Uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 a B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0418/2015

(nahrazující B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 a B8-0424/2015)

předložen těmito poslanci:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano a Brando Benifei za skupinu S&D;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal a Jozo Radoš za skupinu ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0188)

(Návrhy usnesení B8-0421/2015 a B8-0422/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Alexander Graf Lambsdorff předložil ústní pozměňovací návrhy k bodu 1 a bodu odůvodnění B, které byly vzaty v potaz.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 23. 4. 2015)

výbor LIBE

- Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)
(
Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 23. 4. 2015)

výbor JURI

- Promlčecí lhůty pro nehody v silničním provozu (2015/2087(INL))

- Přeshraniční uznávání adopcí (2015/2086(INL))
(stanovisko: PETI)

- Ochrana zranitelných dospělých osob (2015/2085(INL))

- Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení (2015/2084(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(
Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 23. 4. 2015)

výbor EMPL

- Politiky zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí (2015/2088(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor FEMM (článek 54 jednacího řádu)

- Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (2015/2094(INI))
(stanovisko: EMPL) (článek 54 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu (2015/2089(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor PECH

- Jak sjednotit kontroly rybolovu v Evropě (2015/2093(INI))

- Nová společná rybářská politika (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány (2015/2092(INI))

- Společná pravidla za účelem uplatňování vnější dimenze SRP včetně dohod o rybolovu (2015/2091(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Inovace a diverzifikace drobného pobřežního rybolovu v regionech závislých na rybolovu (2015/2090(INI))


19. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


20. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 18. do 21. května 2015.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 17:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí