Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 303kWORD 199k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2013 (keskustelu)
 4.Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa (keskustelu)
 5.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (keskustelu)
 6.Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Malediivien tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 9.Nigerian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 10.Äänestykset
  
10.1.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (äänestys)
  
10.2.Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (äänestys)
  
10.3.ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (äänestys)
  
10.4.Malediivien tilanne (äänestys)
  
10.5.Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
  
10.6.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
  
10.7.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2013 (äänestys)
  
10.8.Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa (äänestys)
  
10.9.Nigerian tilanne (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 15.Kuolemanrangaistus Indonesiassa (keskustelu)
 16.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
16.1.Nadija Savtšenkon tapaus
  
16.2.Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne
  
16.3.Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa
 17.Äänestykset
  
17.1.Nadija Savtšenkon tapaus (äänestys)
  
17.2.Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne (äänestys)
  
17.3.Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa (äänestys)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI


3. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2013 (keskustelu)

Mietintö Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2013 [2014/2156(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lara Comi, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barbara Kappel, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell ja Florian Philippot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Werner Hoyer ja Ernest Urtasun.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.7.


4. Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2015) Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Expo Milano 2015: "Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro esitteli kysymyksen.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska ja Fredrick Federley.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella ja Kostas Chrysogonos.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta aiheesta ”Milanon maailmannäyttely 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa” (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.8.


5. Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2015 Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamat tuhot (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro esitteli kysymyksen.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, sitoutumaton Philippe Loiseau, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ja Tonino Picula.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir ja Barbara Matera.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


6. Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (2015/2661(RSP))

Keskustelu käytiin 29. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja islamistisen terroristijärjestön al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015)

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015)

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja islamistisen terroristijärjestön al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015)

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015)

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta kristittyjen vainosta maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.2.


7. ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000031/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000032/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (B8-0116/2015)

Keskustelu käytiin 29. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 18).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Syyriassa ja Irakissa harjoitetusta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015)

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015)

- Isabella Adinolfi ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015)

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015)

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta ISIS/Da’esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015)

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015)

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta ISIS/Da'esh-järjestön harjoittamasta kulttuurikohteiden tuhoamisesta (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.3.


8. Malediivien tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malediivien tilanne (2015/2662(RSP))

Keskustelu käytiin 29. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015)

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee ja Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015)

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015)

- Jean Lambert ja Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.4.


9. Nigerian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nigerian tilanne (2014/2520(RSP))

Keskustelu käytiin 14. tammikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 14.1.2015, kohta 6).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea ja Siôn Simon S&D-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015)

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015)

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015)

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015)

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta viimeaikaisista julmuuksista Pohjois-Nigeriassa (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.9.


Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

°
° ° °

Puheenvuorot: Marc Tarabella ja Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (INTA-valiokunnan puheenjohtaja) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.2. Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ja B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0369/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0382/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ja B8-0388/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta;

- Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta;

- Maria Heubuch ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0178)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2015 ja B8-0385/2015 raukesivat.)


10.3. ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0375/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ja B8-0405/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ja Goffredo Maria Bettini S&D-ryhmän puolesta;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ja Mircea Diaconu ALDE-ryhmän puolesta;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0179)

(Päätöslauselmaesitys B8-0389/2015 raukesi.)


10.4. Malediivien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ja B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0392/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ja B8-0404/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin ja Raffaele Fitto PPE-ryhmän puolesta;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta;

- Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0180)


10.5. Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0181)


10.6. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0182)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti tarkistukseen 5 suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista, ja suullista tarkistusta 21 kohdan jälkeen, joka hyväksyttiin.


10.7. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2013 (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2013 [2014/2156(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0183)

Puheenvuorot:

Vladimír Maňka ennen äänestystä.


10.8. Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0184)


10.9. Nigerian tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 14. tammikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 14.1.2015, kohta 6).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 8).

Päätöslauselmaesitykset B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0370/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ja B8-0400/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy ja Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan ja Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta;

- Lola Sánchez Caldentey ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

- Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0185)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 29. huhtikuuta 2015)

Alkoholistrategia - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martina Anderson, Michaela Šojdrová ja Marian Harkin

Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling ja Anthea McIntyre

Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský ja Miriam Dalli

(Äänestykset torstaina 30. huhtikuuta 2015)

Mietintö Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor ja Seán Kelly

ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor ja Seán Kelly

Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Mietintö Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza ja Seán Kelly

Nigerian tilanne - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD))- 07767/2015 - COM(2015)0187)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 1. toukokuuta 2015.


15. Kuolemanrangaistus Indonesiassa (keskustelu)

Ylimääräinen keskustelu: Kuolemanrangaistus Indonesiassa (2015/2687(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Poliittisten ryhmien puheenvuorot:

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott keskustelun järjestämisestä, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 2).


16.1. Nadija Savtšenkon tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ja B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer ja Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marju Lauristin, sitoutumaton Jean-Luc Schaffhauser, Doru-Claudian Frunzulică ja Kosma Złotowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly keskustelun järjestämisestä, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.1.


16.2. Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ja B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Miroslav Poche ja Nicola Caputo.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.2.


16.3. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff ja Ana Gomes esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Inácio Faria, ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella ja Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 17.3.


17. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


17.1. Nadija Savtšenkon tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ja B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0406/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ja B8-0417/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk ja Karol Karski ECR-ryhmän puolesta

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová ja Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner ja Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0186)


17.2. Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ja B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0373/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ja B8-0416/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei ja Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini ja Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0187)


17.3. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0418/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 ja B8-0424/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0188)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0421/2015 ja B8-0422/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Alexander Graf Lambsdorff esitti 1 kohtaan ja johdanto-osan B kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
(puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

LIBE-valiokunta

- Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

JURI-valiokunta

- Liikenneonnettomuuksien vanhentumisajat (2015/2087(INL))

- Rajatylittävä adoptioiden tunnustaminen (2015/2086(INL))
(lausuntoa varten: PETI)

- Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (2015/2085(INL))

- Siviiliprosessien yhteiset vähimmäisvaatimukset (2015/2084(INL))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(
puheenjohtajakokouksen päätös 23.4.2015)

EMPL-valiokunta

- Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (2015/2088(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

FEMM-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (2015/2094(INI))
(lausuntoa varten: EMPL) (työjärjestyksen 54 artikla)

IMCO-valiokunta

- Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI))
(lausuntoa varten: JURI)

PECH-valiokunta

- Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (2015/2093(INI))

- Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (2015/2092(INI))

- Yhteiset säännöt YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien (2015/2091(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- Pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovointi ja monipuolistaminen kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (2015/2090(INI))


19. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 18. - 21. toukokuuta 2015.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 17.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö