Index 
Jegyzőkönyv
PDF 312kWORD 225k
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentése (vita)
 4.2015. évi milánói világkiállítás: Bolygónk élelmezése: életre szóló energia (vita)
 5.Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (vita)
 6.A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.A maldív-szigeteki helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 9.A nigériai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 10.Szavazások órája
  
10.1.A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I (szavazás)
  
10.2.A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (szavazás)
  
10.3.Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (szavazás)
  
10.4.A maldív-szigeteki helyzet (szavazás)
  
10.5.Az Albániáról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)
  
10.6.A Bosznia-Hercegovináról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)
  
10.7.Az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentése (szavazás)
  
10.8.2015. évi milánói világkiállítás: Bolygónk élelmezése: életre szóló energia (szavazás)
  
10.9.A nigériai helyzet (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 15.Halálbüntetés Indonéziában (vita)
 16.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
16.1.Nagyija Szavcsenkó ügye
  
16.2.A szíriai jármúki menekülttábor helyzete
  
16.3.Emberi jogi és munkajogi aktivisták bebörtönzése Algériában
 17.Szavazások órája
  
17.1.Nagyija Szavcsenkó ügye (szavazás)
  
17.2.A szíriai jármúki menekülttábor helyzete (szavazás)
  
17.3.Emberi jogi és munkajogi aktivisták bebörtönzése Algériában (szavazás)
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülések időpontja
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI, ITRE, IMCO

- Javaslat az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

ENVI


3. Az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentéséről [2014/2156(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ryszard Czarnecki (a CONT bizottság véleményének előadója), David Casa (az EMPL bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lara Comi, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, független, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell és Florian Philippot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos és Nicola Caputo.

Felszólal: Neven Mimica, Werner Hoyer és Ernest Urtasun.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


4. 2015. évi milánói világkiállítás: Bolygónk élelmezése: életre szóló energia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000016/2015), felteszi: Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: 2015. évi milánói világkiállítás: „Bolygónk élelmezése: életre szóló energia” (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska és Fredrick Federley.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Neven Mimica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, A 2015-ös milánói világkiállítás: „Bolygónk élelmezése: életre szóló energia” (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


5. Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000038/2015), felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Xylella fastidiosa veszélyhelyzet (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Esther Herranz García, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Philippe Loiseau, független, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir és Barbara Matera.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


6. A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP))

A vita időpontja: 2015. április 29. (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou és Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorista csoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis és Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, kenyai diákok meggyilkolásáról az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis és Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a világban zajló keresztényüldözésről azzal összefüggésben, hogy az as-Sabáb iszlamista terrorcsoport Kenyában diákokat végzett ki (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


7. Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000031/2015), felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Tanácshoz: Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000032/2015), felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kulturális emlékhelyek ISIS/Dáis általi lerombolása (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

A vita időpontja: 2015. április 29. (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 18. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek és Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek lerombolásáról Szíriában és Irakban (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi és Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli és Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, kulturális helyszínek ISIS/Dáis általi lerombolásáról (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


8. A maldív-szigeteki helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A maldív-szigeteki helyzet (2015/2662(RSP))

A vita időpontja: 2015. április 29. (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 19. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel és Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee és Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert és Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében a maldív-szigeteki helyzetről (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


9. A nigériai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nigériai helyzet (2014/2520(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 6. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli észak-nigériai atrocitásokról (2015/2520(RSP)) (B8-0128/2015);

- Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli észak-nigériai atrocitásokról (2015/2520(RSP)) (B8-0129/2015);

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea és Siôn Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli észak-nigériai atrocitásokról (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

°
° ° °

Felszólal: Marc Tarabella és Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (az INTA bizottság elnöke) az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament egyetért a javaslattal. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


10.2. A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az as-Sabáb iszlamista terrorszervezet által (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 és B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B8-0369/2015

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0382/2015

(amely a B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 és B8-0388/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Maria Heubuch és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0178)

(A B8-0383/2015 és B8-0385/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10.3. Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 és B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0375/2015

(amely a B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 és B8-0405/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller és Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes és Goffredo Maria Bettini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries és Mircea Diaconu, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0179)

(A B8-0389/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.4. A maldív-szigeteki helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 és B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0392/2015

(amely a B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 és B8-0404/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin és Raffaele Fitto, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0180)


10.5. Az Albániáról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0181)


10.6. A Bosznia-Hercegovináról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0182)

Felszólalások

Cristian Dan Preda szóbeli módosítást javasol az 5. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte azt, illetve szóbeli módosítást javasol a (21) bekezdés után, amelyet elfogadnak.


10.7. Az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentéséről [2014/2156(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0183)

Felszólalások

Vladimír Maňka, a szavazás előtt.


10.8. 2015. évi milánói világkiállítás: Bolygónk élelmezése: életre szóló energia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0184)


10.9. A nigériai helyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2015. január 14. (2015.1.14-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. április 30. (2015.4.30-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 és B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0370/2015

(amely a B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 és B8-0400/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy és Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan és Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Lola Sánchez Caldentey és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0185)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2015. április 29., szerda)

Alkoholstratégia – B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, Michaela Šojdrová és Marian Harkin

A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladásaRC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling és Anthea McIntyre

Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikákRC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský és Miriam Dalli

(Szavazások órája: 2015. április 30., csütörtök)

Goffredo Maria Bettini-jelentés – A8-0060/2015
Stanislav Polčák

A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az al-Sabáb iszlamista terrorszervezet által – RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor és Seán Kelly

Kulturális vonatkozású helyek ISIS/Dáis általi lerombolásaRC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor és Seán Kelly

Az Albániáról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentésB8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Ernest Urtasun-jelentés – A8-0057/2015
Seán Kelly

2015. évi milánói világkiállítás: Bolygónk élelmezése: életre szóló energia – B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza és Seán Kelly

A nigériai helyzetRC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05932/2/2015 - C8-0108/2015 – 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
az illetékes bizottsághoz utalva: ECON, LIBE

- A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
az illetékes bizottsághoz utalva: ECON, LIBE

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. május 1.


15. Halálbüntetés Indonéziában (vita)

Rendkívüli vita: Halálbüntetés Indonéziában (2015/2687(RSP))

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A képviselőcsoportok felszólalásai következnek:

Felszólal: Arnaud Danjean, Jonathan Arnott, a vita lefolytatásáról, Edouard Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


16. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 2. pont.)


16.1. Nagyija Szavcsenkó ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 és B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer és Ignazio Corrao, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pavel Svoboda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, független, Doru-Claudian Frunzulică és Kosma Złotowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, a vita lefolytatásáról, José Inácio Faria és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 17.1. pont .


16.2. A szíriai jármúki menekülttábor helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 és B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart és Josef Weidenholzer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, független, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Miroslav Poche és Nicola Caputo.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 17.2. pont .


16.3. Emberi jogi és munkajogi aktivisták bebörtönzése Algériában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 és B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff és Ana Gomes előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: José Inácio Faria, és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella és Ivan Jakovčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.30-i jegyzőkönyv, 17.3. pont .


17. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


17.1. Nagyija Szavcsenkó ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 és B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0406/2015

(amely a B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 és B8-0417/2015 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt és Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano és Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk és Karol Karski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová és Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner és Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0186)


17.2. A szíriai jármúki menekülttábor helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 és B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0373/2015

(amely a B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 és B8-0416/2015 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes és Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei és Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini és Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0187)


17.3. Emberi jogi és munkajogi aktivisták bebörtönzése Algériában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 és B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0418/2015

(amely a B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 és B8-0424/2015 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano és Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0188)

(A B8-0421/2015 és B8-0422/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

Alexander Graf Lambsdorff szóbeli módosítást terjeszt elő az (1) bekezdéshez és a B. preambulumbekezdéshez, melyeket elfogadnak.


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére
(Az Elnökök Értekezletének 2015.4.23-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(vélemény: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)
(
Az Elnökök Értekezletének 2015.4.23-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Elévülési idők közlekedési balesetek esetében (2015/2087(INL))

- Az örökbefogadás határokon átnyúló elismerése (2015/2086(INL))
(vélemény: PETI)

- A kiszolgáltatott felnőttek védelme (2015/2085(INL))

- A polgári eljárásokra vonatkozó közös minimumszabályok (2015/2084(INL))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)
(
Az Elnökök Értekezletének 2015.4.23-i határozatát követően)

EMPL bizottság

- Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (2015/2088(INI))
(vélemény: CULT)

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (2015/2094(INI))
(vélemény: EMPL) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

IMCO bizottság

- Egy javított egységes piaci rendelet felé vezető úton (2015/2089(INI))
(vélemény: JURI)

PECH bizottság

- Hogyan válhatnak egységessé Európában a halászati ellenőrzések (2015/2093(INI))

- Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek felépítése (2015/2092(INI))

- Az új közös halászati politika külső dimenziójának alkalmazását célzó közös szabályok, ideértve a halászati megállapodásokat is (2015/2091(INI))
(vélemény: DEVE)

- A part menti halászat innovációja és diverzifikálása a halászatból élő területeken (2015/2090(INI))


19. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


20. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2015. május 18–21.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 17.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat