Rodyklė 
Protokolas
PDF 307kWORD 223k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Europos investicijų banko 2013 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 4.2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" (diskusijos)
 5.Alymvedžiams kenkiančios bakterijos Xylella Fastidiosa protrūkis (diskusijos)
 6.Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabaab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Padėtis Maldyvuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 9.Padėtis Nigerijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (balsavimas)
  10.2.Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (balsavimas)
  10.3.ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (balsavimas)
  10.4.Padėtis Maldyvuose (balsavimas)
  10.5.2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  10.6.2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (balsavimas)
  10.7.Europos investicijų banko 2013 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  10.8.2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" (balsavimas)
  10.9.Padėtis Nigerijoje (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 15.Mirties bausmė Indonezijoje (diskusijos)
 16. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  16.1.Nadios Savčenko byla
  16.2.Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje
  16.3.Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre
 17.Balsuoti skirtas laikas
  17.1.Nadios Savčenko byla (balsavimas)
  17.2.Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (balsavimas)
  17.3.Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre (balsavimas)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI


3. Europos investicijų banko 2013 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2013 m. metinės ataskaitos [2014/2156(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas) ir Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki (CONT komiteto nuomonės referentas), David Casa (EMPL komiteto nuomonės referentas), Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Hugues Bayet S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lara Comi), Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Kappel , nepriklausoma Parlamento narė, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonás Fernández), Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luke Ming Flanagan), Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell ir Florian Philippot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Neven Mimica, Werner Hoyer ir Ernest Urtasun.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.7 punktas.


4. 2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000016/2015) kurį pateikė Paolo De Castro AGRI komiteto vardu Komisijai: 2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro pristatė klausimą.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand , nepriklausomas Parlamento narys, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska ir Fredrick Federley.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Paolo De Castro AGRI komiteto vardu dėl Milane vyksiančios pasaulinės parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvybės energija“ (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.8 punktas.


5. Alymvedžiams kenkiančios bakterijos Xylella Fastidiosa protrūkis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2015) kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Bakterijos Xylella fastidiosa keliama nepaprastoji padėtis/Nepaprastoji padėtis, susidariusi dėl bakterijos Xylella fastidiosa plitimo (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro pristatė klausimą.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Esther Herranz García PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, José Bové Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Philippe Loiseau , nepriklausomas Parlamento narys, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir ir Barbara Matera.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


6. Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabaab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 29 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola ir Lara Comi PPE frakcijos vardu dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į islamo teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl teroristų grupuotės „Al Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ir Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į islamo teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis ir Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytų studentų žudynių Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „Al-Šabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Balsavimas: 10.2 punktas.


7. ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2015) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Tarybai: ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000032/2015) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Grupuotės "Irako ir Levanto islamo valstybė / Daesh" vykdytas kultūros paveldo vietovių naikinimas (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 29 d. ( 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu dėl Sirijoje ir Irake vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu dėl ISIL / „Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi ir Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu dėl ISIL/„Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl ISIL / „Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl ISIL / „Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu dėl ISIL / DA'ESH vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu dėl ISIL / „Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Balsavimas: 10.3 punktas.


8. Padėtis Maldyvuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Maldyvuose (2015/2662(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 29 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel ir Neena Gill S&D frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee ir Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert ir Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP) (B8-0404/2015).

Balsavimas: 10.4 punktas.


9. Padėtis Nigerijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nigerijoje (2014/2520(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. sausio 14 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea ir Siôn Simon S&D frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl neseniai įvykdytų smurtinių išpuolių Šiaurės Nigerijoje (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Balsavimas: 10.9 punktas.


PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

°
° ° °

Kalbėjo: Marc Tarabella ir Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (INTA komiteto pirmininkas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


10.2. Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ir B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0369/2015

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0382/2015

(keičia B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 ir B8-0388/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo ir Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu;

- Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu;

- Maria Heubuch ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0178)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2015 ir B8-0385/2015 anuliuoti.)


10.3. ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ir B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0375/2015

(keičia B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 ir B8-0405/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller ir Milan Zver PPE frakcijos vardu;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes ir Goffredo Maria Bettini S&D frakcijos vardu;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries ir Mircea Diaconu ALDE frakcijos vardu;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

- Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0179)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0389/2015 anuliuotas.)


10.4. Padėtis Maldyvuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ir B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0392/2015

(keičia B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 ir B8-0404/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin ir Raffaele Fitto PPE frakcijos vardu;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu;

- Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0180)


10.5. 2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0181)


10.6. 2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0182)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda pasiūlė žodinį 5 pakeitimo pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo, ir žodinį pakeitimą po 21 dalies, kuris buvo priimtas.


10.7. Europos investicijų banko 2013 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2013 m. metinės ataskaitos [2014/2156(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0183)

Kalbėjo:

Vladimír Maňka prieš balsavimą.


10.8. 2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0184)


10.9. Padėtis Nigerijoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. Sausio 14 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. balandžio 30 d. ( 8 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ir B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0370/2015

(keičia B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 ir B8-0400/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy ir Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan ir Nicola Danti S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

- Lola Sánchez Caldentey ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

- Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0185)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2015 m. balandžio 29 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Alkoholio strategija - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Martina Anderson, Michaela Šojdrová ir Marian Harkin

Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling ir Anthea McIntyre

Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský ir Miriam Dalli

(ketvirtadienis 2015 m. balandžio 30 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabaab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor ir Seán Kelly

ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor ir Seán Kelly

2014 m. Albanijos pažangos ataskaita - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Pranešimas: Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

2015 m. pasaulinė paroda Milane: "Pamaitinti planetą. Gyvybės energija" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza ir Seán Kelly

Padėtis Nigerijoje - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.15 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 – 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)

perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)

perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. gegužės 1 d.


15. Mirties bausmė Indonezijoje (diskusijos)

Neeilinės diskusijos: Mirties bausmė Indonezijoje (2015/2687(RSP))

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Frakcijų kalbos:

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Jonathan Arnott dėl diskusijų eigos, Edouard Martin S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.


16.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


16.1. Nadios Savčenko byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ir B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer ir Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić pristatė rezoliucijos projektus.

Kalbėjo: Monica Macovei PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Pavel Svoboda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser , nepriklausomas Parlamento narys, Doru-Claudian Frunzulică ir Kosma Złotowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly dėl diskusijų eigos, José Inácio Faria ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 17.1 punktas.


16.2. Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ir B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu , nepriklausoma Parlamento narė, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Miroslav Poche ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 17.2 punktas.


16.3. Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ir B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff ir Ana Gomes pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Inácio Faria), ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella ir Ivan Jakovčić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fabio Massimo Castaldo).

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 17.3 punktas.


17. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


17.1. Nadios Savčenko byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ir B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0406/2015

(keičia B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 ir B8-0417/2015)

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt ir Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano ir Brando Benifei S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk ir Karol Karski ECR frakcijos vardu;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová ir Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner ir Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu;

- Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0186)


17.2. Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ir B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0373/2015

(keičia B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 ir B8-0416/2015)

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes ir Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei ir Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini ir Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0187)


17.3. Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 ir B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0418/2015

(keičia B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 ir B8-0424/2015)

pateiktas šių Parlamento narių:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano ir Brando Benifei S&D frakcijos vardu;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0188)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0421/2015 ir B8-0422/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Alexander Graf Lambsdorff pateikė 1 dalies ir B konstatuojamosios dalies pakeitimus, kurie buvo priimti.


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 04 23)

LIBE komitetas

- Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(nuomonė: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)
(
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 04 23)

JURI komitetas

- Eismo įvykių senaties terminai (2015/2087(INL))

- Tarpvalstybinis įvaikinimo procedūros pripažinimas (2015/2086(INL))
(nuomonė: PETI)

- Pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų apsauga (2015/2085(INL))

- Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai (2015/2084(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)
(
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 04 23)

EMPL komitetas

- Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu (2015/2088(INI))
(nuomonė: CULT)

FEMM komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Moterys namų ūkio darbuotojos ir karjeros ES (2015/2094(INI))
(nuomonė: EMPL)

IMCO komitetas

- Bendrosios ringos reglamentavimo tobulinimas (2015/2089(INI))
(nuomonė: JURI)

PECH komitetas

- Kaip suvienodinti žvejybos kontrolę Europoje (2015/2093(INI))

- Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (2015/2092(INI))

- Bendros taisyklės siekiant išorės aspektą taikyti BŽP, įskaitant žvejybos susitarimus (2015/2091(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Mažos apimties priekrantės žvejybos inovacija ir diversifikacija nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (2015/2090(INI))


19. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. gegužės 18–21 d..


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 17.15 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika