Indekss 
Protokols
PDF 308kWORD 221k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropas Investīciju bankas 2013. gada pārskats (debates)
 4.Expo Milano 2015: "Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei" (debates)
 5.Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (debates)
 6.Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Stāvoklis Maldīvijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 9.Stāvoklis Nigērijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana ***I (balsošana)
  
10.2.Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (balsošana)
  
10.3.ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (balsošana)
  
10.4.Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)
  
10.5.Albānijas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
  
10.6.Bosnijas un Hercegovinas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
  
10.7.Eiropas Investīciju bankas 2013. gada pārskats (balsošana)
  
10.8.Expo Milano 2015: "Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei" (balsošana)
  
10.9.Stāvoklis Nigērijā (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 15.Nāvessods Indonēzijā (debates)
 16.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
16.1.Nadiya Savchenko lieta
  
16.2.Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā
  
16.3.Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā
 17.Balsošanas laiks
  
17.1.Nadiya Savchenko lieta (balsošana)
  
17.2.Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (balsošana)
  
17.3.Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā (balsošana)
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs ir nolēmis par šo priekšlikumu apspriesties ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI


3. Eiropas Investīciju bankas 2013. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Investīciju banku — 2013. gada pārskats [2014/2156(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A8-0057/2015).

Ernest Urtasun iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Werner Hoyer (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs) un Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ryszard Czarnecki (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), David Casa (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Hugues Bayet S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lara Comi, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel, pie grupām nepiederoša deputāte, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell un Florian Philippot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica, Werner Hoyer un Ernest Urtasun.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.7. punkts.


4. Expo Milano 2015: "Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei" (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2015) un kuru AGRI komitejas vārdā uzdeva Paolo De Castro Komisijai: EXPO Milano 2015: "Paēdināt planētu: enerģija dzīvei" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015).

Paolo De Castro izvērsa jautājumu.

Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand, pie grupām nepiederošs deputāts, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska un Fredrick Federley.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Neven Mimica.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Paolo De Castro AGRI komitejas vārdā – par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerģija dzīvei" (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.8. punkts.


5. Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000038/2015) un kuru AGRI komitejas vārdā uzdeva Czesław Adam Siekierski Komisijai: Xylella fastidiosa apdraudējums (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

Paolo De Castro izvērsa jautājumu.

Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Esther Herranz García PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, José Bové Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Philippe Loiseau, pie grupām nepiederošs deputāts, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir un Barbara Matera.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta līdz balsošanas laika sākumam.)


6. Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (2015/2661(RSP)).

Debates notika 2015. gada 29. aprīlī (29.4.2015. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola un Lara Comi PPE grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015) (B8-0369/2014);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar islāmistu teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis un Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis un Miriam Dalli S&D grupas vārdā – par kristiešu vajāšanu visā pasaulē saistībā ar teroristu grupējuma Al-Shabaab izdarītajām studentu slepkavībām Kenijā (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.2. punkts.


7. ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000031/2015) un kuru CULT komitejas vārdā uzdeva Silvia Costa Padomei: ISIS/DAIŠ veiktie kultūras pieminekļu iznīcināšanas akti (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000032/2015) un kuru CULT komitejas vārdā uzdeva Silvia Costa Komisijai: ISIS/DAIŠ veiktie kultūras pieminekļu iznīcināšanas akti (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015).

Debates notika 2015. gada 29. aprīlī (29.4.2015. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā – par ISIS/Da’esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi un Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā – par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo un Afzal Khan S&D grupas vārdā – par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā – par ISIS/Da'esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.3. punkts.


8. Stāvoklis Maldīvijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Maldīvijā (2015/2662(RSP))

Debates notika 2015. gada 29. aprīlī (29.4.2015. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola un Ivana Maletić PPE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel un Neena Gill S&D grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee un Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.4. punkts.


9. Stāvoklis Nigērijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Nigērijā (2014/2520(RSP))

Debates notika 2015. gada 14. janvārī (14.1.2015. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea un Siôn Simon S&D grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par nesenajām zvērībām Nigērijas ziemeļos (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Balsojums: 30.4.2015. protokola 10.9. punkts.


SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

°
° ° °

Uzstājās Marc Tarabella un Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0177).

Bernd Lange (INTA komitejas priekšsēdētājs) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


10.2. Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 un B8-0388/2015 (2015/2661(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0369/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0382/2015

(aizstāj B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 un B8-0388/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo un Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā;

- Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā;

- Maria Heubuch un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0178).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0383/2015 un B8-0385/2015 vairs nav spēkā.)


10.3. ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 un B8-0405/2015 (2015/2649(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0375/2015.

(aizstāj B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 un B8-0405/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller un Milan Zver PPE grupas vārdā;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes un Goffredo Maria Bettini S&D grupas vārdā;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries un Mircea Diaconu ALDE grupas vārdā;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

- Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0179).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0389/2015 vairs nav spēkā.)


10.4. Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 un B8-0404/2015 (2015/2662(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0392/2015

(aizstāj B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 un B8-0404/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin un Raffaele Fitto PPE grupas vārdā;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel un Afzal Khan S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā;

- Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0180).


10.5. Albānijas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0181).


10.6. Bosnijas un Hercegovinas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0182).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā, un mutisku grozījumu pēc 21. punkta, kuru pieņēma.


10.7. Eiropas Investīciju bankas 2013. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju banku — 2013. gada pārskats [2014/2156(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A8-0057/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0183).

Uzstāšanās

Vladimír Maňka – pirms balsošanas.


10.8. Expo Milano 2015: "Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei" (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0184).


10.9. Stāvoklis Nigērijā (balsošana)

Debates notika 2015. gada 14. janvārī (14.1.2015. protokola 6. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 30. aprīlī (30.4.2015. protokola 8. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 un B8-0400/2015 (2015/2520(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0370/2015

(aizstāj B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 un B8-0400/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan un Nicola Danti S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

- Lola Sánchez Caldentey un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

- Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0185).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2015. gada 29. aprīļa, balsošanas laiks)

Stratēģija alkohola jomā - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Martina Anderson, Michaela Šojdrová un Marian Harkin

Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling un Anthea McIntyre

Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský un Miriam Dalli

(Ceturtdienas, 2015. gada 30. aprīļa, balsošanas laiks)

Goffredo Maria Bettini ziņojums - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor un Seán Kelly

ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor un Seán Kelly

Albānijas 2014. gada progresa ziņojums - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Ernest Urtasun ziņojums - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo Milano 2015: "Paēdināt planētu. Enerģija dzīvei" - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza un Seán Kelly

Stāvoklis Nigērijā - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju un atceltu Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t. i., 2015. gada 1. maijā.


15. Nāvessods Indonēzijā (debates)

Ārkārtas debates: Nāvessods Indonēzijā (2015/2687(RSP)).

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta.

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Jonathan Arnott, kurš izteicās par debašu norisi, Edouard Martin S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.


16. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 28.4.2015. protokola 2. punkts.)


16.1. Nadiya Savchenko lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 un B8-0417/2015 (2015/2663(RSP)).

Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer un Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Macovei PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Pavel Svoboda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser, pie grupām nepiederošs deputāts, Doru-Claudian Frunzulică un Kosma Złotowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly – par debašu norisi, José Inácio Faria un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.4.2015. protokola 17.1. punkts.


16.2. Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 un B8-0416/2015 (2015/2664(RSP)).

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu, pie grupām nepiederoša deputāte, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Miroslav Poche un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.4.2015. protokola 17.2. punkts.


16.3. Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 un B8-0424/2015 (2015/2665(RSP)).

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff un Ana Gomes iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Inácio Faria, un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marc Tarabella un Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.4.2015. protokola 17.3. punkts.


17. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


17.1. Nadiya Savchenko lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 un B8-0417/2015 (2015/2663(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0406/2015

(aizstāj B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 un B8-0417/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt un Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano un Brando Benifei S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk un Karol Karski ECR grupas vārdā;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová un Kaja Kallas ALDE grupas vārdā;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner un Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā;

- Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0186).


17.2. Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 un B8-0416/2015 (2015/2664(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0373/2015

(aizstāj B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 un B8-0416/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes un Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei un Nikos Androulakis S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini un Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0187).


17.3. Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 un B8-0424/2015 (2015/2665(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0418/2015

(aizstāj B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 un B8-0424/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano un Brando Benifei S&D grupas vārdā;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0188).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0421/2015 un B8-0422/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Alexander Graf Lambsdorff iesniedza mutiskus grozījumus 1. punktam un B apsvērumam, un tos pieņēma.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 23. aprīļa lēmumu)

LIBE komiteja

- Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(atzinums: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 23. aprīļa lēmumu)

JURI komiteja

- Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (2015/2087(INL))

- Adopcijas pārrobežu atzīšana (2015/2086(INL))
(atzinums: PETI)

- Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (2015/2085(INL))

- Kopīgu standartu minimums civilprocesu jomā (2015/2084(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 23. aprīļa lēmumu)

EMPL komiteja

- Politikas nostādnes attiecībā uz prasmju veidošanu cīņā pret jauniešu bezdarbu (2015/2088(INI))
(atzinums: CULT)

FEMM komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (2015/2094(INI))
(atzinums: EMPL) (Reglamenta 54. pants)

IMCO komiteja

- Virzība uz labāka vienotā tirgus regulējuma izveidi (2015/2089(INI))
(atzinums: JURI)

PECH komiteja

- Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (2015/2093(INI))

- Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (2015/2092(INI))

- Kopīgi noteikumi attiecībā uz KZP ārējās dimensijas īstenošanu, tostarp nolīgumu slēgšanu zivsaimniecības nozarē (2015/2091(INI))
(atzinums: DEVE)

- Piekrastes mazapjoma zvejas inovācija un diversifikācija no zivsaimniecības atkarīgos reģionos (2015/2090(INI))


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2015. gada 18. līdz 21. maijam.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 17.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika