Indiċi 
Minuti
PDF 314kWORD 224k
Il-Ħamis, 30 ta' April 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 4.Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja (dibattitu)
 5.Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (dibattitu)
 6.Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Is-sitwazzjoni fil-Maldive (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 9.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (votazzjoni)
  10.2.Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (votazzjoni)
  10.3.Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (votazzjoni)
  10.4.Is-sitwazzjoni fil-Maldive (votazzjoni)
  10.5.Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (votazzjoni)
  10.6.Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (votazzjoni)
  10.7.Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)
  10.8.Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja (votazzjoni)
  10.9.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 15.Il-piena tal-mewt fl-Indoneżja (dibattitu)
 16.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  16.1.Il-każ ta' Nadiya Savchenko
  16.2.Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja
  16.3.L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija
 17.Ħin tal-votazzjonijiet
  17.1.Il-każ ta' Nadiya Savchenko (votazzjoni)
  17.2.Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (votazzjoni)
  17.3.L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (votazzjoni)
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta’ organiżmi ġenetikament modifikati fit-territorju tagħhom (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta. F'konformità mal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI


3. Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment – Rapport Annwali 2013 [2014/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

Ernest Urtasun ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ryszard Czarnecki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), David Casa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Hugues Bayet f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lara Comi, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Kappel Membru mhux affiljata, Tom Vandenkendelaere, Elisa Ferreira, Bernd Lucke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonás Fernández, Marian Harkin, Heidi Hautala, Marco Zanni, Steeve Briois, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Notis Marias, Michał Marusik, Brian Hayes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marcus Pretzell u Florian Philippot.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Maria Grapini, Emmanouil Glezos u Nicola Caputo.

Interventi ta': Neven Mimica, Werner Hoyer u Ernest Urtasun.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


4. Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2015) imressqa minn Paolo De Castro, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Expo Milano 2015: 'Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja' (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Paolo De Castro daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Michela Giuffrida f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand Membru mhux affiljat, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska u Fredrick Federley.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo u Ricardo Serrão Santos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella u Kostas Chrysogonos.

Intervent ta': Neven Mimica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Paolo De Castro, f'isem il-Kumitat AGRI, dwar il-Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


5. Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000038/2015) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Emerġenza Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Paolo De Castro daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Esther Herranz García f'isem il-Grupp PPE, Clara Eugenia Aguilera García f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Philippe Loiseau Membru mhux affiljat, Giovanni La Via, Marc Tarabella, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Michel Dantin, Elena Gentile, Estefanía Torres Martínez, Michèle Rivasi, Lara Comi, Eric Andrieu, Manolis Kefalogiannis, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Tiziana Beghin, Gianluca Buonanno, Marijana Petir u Barbara Matera.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


6. Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 29 ta' April 2015 (punt 17 tal- Minuti ta' 29.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Iżlamista Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0369/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0382/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar il-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0383/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Iżlamist Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0385/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis u Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD dwar il-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0386/2015);

- Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0387/2015);

- Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis u Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (2015/2661(RSP)) (B8-0388/2015).

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


7. Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000031/2015) imressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT lill-Kunsill : Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000032/2015) imressqa minn, Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Qirda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 29 ta' April 2015 (punt 18 tal- Minuti ta' 29.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Petr Ježek u Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa fis-Sirja u l-Iraq (2015/2649(RSP)) (B8-0375/2015);

- Andrew Lewer, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Jana Žitňanská u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0389/2015);

- Isabella Adinolfi u Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0390/2015);

- Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0391/2015);

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lara Comi, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Milan Zver u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0393/2015);

- Silvia Costa, Sylvie Guillaume, Krystyna Łybacka, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Marlene Mizzi, Nicola Caputo u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0403/2015);

- Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli u Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0405/2015).

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


8. Is-sitwazzjoni fil-Maldive (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 29 ta' April 2015 (punt 19 tal- Minuti ta' 29.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Roberta Metsola u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0392/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel u Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0395/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee u Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0399/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0401/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0402/2015);

- Jean Lambert u Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE dwar is-sitwazzjoni fil-Maldive (2015/2662(RSP)) (B8-0404/2015).

Votazzjoni: punt 10.4 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


9. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2014/2520(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2015 (punt 6 tal- Minuti ta' 14.1.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea u Siôn Simon f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0370/2015);

- Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0371/2015);

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy, Arnaud Danjean, Lara Comi u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0374/2015);

- Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0394/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0396/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0398/2015);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-atroċitajiet reċenti fit-Tramuntana tan-Niġerja (2015/2520(RSP)) (B8-0400/2015).

Votazzjoni: punt 10.9 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

°
° ° °

Interventi ta': Marc Tarabella u Mario Borghezio.

°
° ° °

10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0177)

Bernd Lange (President tal-Kumitat INTA), ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għaldaqstant riferuta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


10.2. Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0369/2015, B8-0382/2015, B8-0383/2015, B8-0385/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 u B8-0388/2015 (2015/2661(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0369/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0382/2015

(flok B8-0382/2015, B8-0386/2015, B8-0387/2015 u B8-0388/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Victor Boştinaru, Siôn Simon, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan, Julie Ward, Sorin Moisă, Andi Cristea, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Caputo u Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D;

- Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE;

- Maria Heubuch u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0178)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0383/2015 u B8-0385/2015 iddekadew.)


10.3. Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0375/2015, B8-0389/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 u B8-0405/2015 (2015/2649(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0375/2015

(flok B8-0375/2015, B8-0390/2015, B8-0391/2015, B8-0393/2015, B8-0403/2015 u B8-0405/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Daniel Caspary, Lara Comi, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Claude Rolin, Tokia Saïfi, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Giovanni Toti, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller u Milan Zver f'isem il-Grupp PPE;

- Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Julie Ward, Momchil Nekov, Kashetu Kyenge, Alessia Maria Mosca, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Boris Zala, Ana Gomes u Goffredo Maria Bettini f'isem il-Grupp S&D;

- Fernando Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries u Mircea Diaconu f'isem il-Grupp ALDE;

- Curzio Maltese, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Martina Michels u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jordi Sebastià, Ernest Maragall, Jill Evans u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0179)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0389/2015 iddekadiet.)


10.4. Is-sitwazzjoni fil-Maldive (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 u B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0392/2015

(flok B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 u B8-0404/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin u Raffaele Fitto f'isem il-Grupp PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0180)


10.5. Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0181)


10.6. Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0359/2015 (2015/2952(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0182)

Interventi

Cristian Dan Preda ppropona emenda orali għall-emenda 5, li ma ġietx aċċettata, peress li aktar minn 40 Membru opponewha, u emenda orali wara l-paragrafu 21, li ġiet aċċettata.


10.7. Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment – Rapport Annwali 2013 [2014/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0183)

Interventi

Vladimír Maňka, qabel il-votzzjoni.


10.8. Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0360/2015 (2015/2574(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0184)


10.9. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 14 janvier 2015 (punt 6 tal- Minuti ta' 14.1.2015).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 30 ta' April 2015 (punt 8 tal- Minuti ta' 30.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 u B8-0400/2015 (2015/2520(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0370/2015

(flok B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015 u B8-0400/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Francesc Gambús, Joachim Zeller, Michael Gahler, Maurice Ponga, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Bogdan Brunon Wenta, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica, Claude Rolin, Philippe Juvin, József Nagy u Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE;

- Eric Andrieu, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Arne Lietz, Maria Arena, Linda McAvan, Victor Boştinaru, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Carlos Zorrinho, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Seb Dance, Afzal Khan u Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Angel Dzhambazki u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR;

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE;

- Lola Sánchez Caldentey u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0185)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 29 ta' April 2015)

Strateġija dwar l-alkoħol - B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))
Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Martina Anderson, Michaela Šojdrová u Marian Harkin

It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà - RC-B8-0363/2015 (2015/2589(RSP))
Jude Kirton-Darling u Anthea McIntyre

Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil - RC-B8-0367/2015 (2015/2660(RSP))
Eleonora Forenza, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Anna Maria Corazza Bildt, Tomáš Zdechovský u Miriam Dalli

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 30 ta' April 2015)

Rapport Goffredo Maria Bettini - A8-0060/2015
Stanislav Polčák

Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab- RC-B8-0382/2015 (2015/2661(RSP))
Stanislav Polčák, Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor u Seán Kelly

Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh - RC-B8-0375/2015 (2015/2649(RSP))
Stanislav Polčák, Csaba Sógor u Seán Kelly

Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija - B8-0358/2015 (2015/2951(RSP))
Csaba Sógor

Rapport Ernest Urtasun - A8-0057/2015
Seán Kelly

Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja - B8-0360/2015 (2015/2754(RSP))
Eleonora Forenza u Seán Kelly

Is-sitwazzjoni fin-Niġerja - RC-B8-0370/2015 (2015/2520(RSP))
Csaba Sógor.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD) - 07767/2015 - COM(2015)0187)
irriferut responsabbli: ECON, LIBE

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD) - 07768/2015 - COM(2015)0188)
irriferut responsabbli: ECON, LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 1 ta' Mejju 2015.


15. Il-piena tal-mewt fl-Indoneżja (dibattitu)

Dibattitu straordinarju: Il-piena tal-mewt fl-Indoneżja (2015/2687(RSP))

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Diskussjoni tal-gruppi politiċi:

Interventi ta': Arnaud Danjean, f'isem il-grupp PPE, Jonathan Arnott, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Edouard Martin f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 28.4.2015.)


16.1. Il-każ ta' Nadiya Savchenko

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 u B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, Josef Weidenholzer u Ignazio Corrao, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Pavel Svoboda, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Jean-Luc Schaffhauser Membru mhux affiljat, Doru-Claudian Frunzulică u Kosma Złotowski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Pier Antonio Panzeri, Seán Kelly, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, José Inácio Faria u Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.1 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


16.2. Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 u B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart u Josef Weidenholzer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu Membru mhux affiljata, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Miroslav Poche u Nicola Caputo.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.2 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


16.3. L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 u B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Alyn Smith, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský, Alexander Graf Lambsdorff u Ana Gomes ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' José Inácio Faria, u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marc Tarabella u Ivan Jakovčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.3 tal- Minuti ta' 30.4.2015.


17. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


17.1. Il-każ ta' Nadiya Savchenko (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 u B8-0417/2015 (2015/2663(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0406/2015

(flok B8-0406/2015, B8-0407/2015, B8-0409/2015, B8-0411/2015, B8-0413/2015 u B8-0417/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, Brian Hayes, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt u Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Pervenche Berès, Ana Gomes, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano u Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Beatrix von Storch, Marek Józef Gróbarczyk u Karol Karski f'isem il-Grupp ECR;

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová u Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE;

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Klaus Buchner u Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0186)


17.2. Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 u B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0373/2015

(flok B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 u B8-0416/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes u Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei u Nikos Androulakis f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR;

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE;

- Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini u Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0187)


17.3. L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 u B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0418/2015

(flok B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 u B8-0424/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano u Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D;

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal u Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0188)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0421/2015 u B8-0422/2015 iddekadew.)

Interventi

Alexander Graf Lambsdorff ippreżenta emendi orali fil-paragrafu 1 u fl-premessa B, li ġew aċċettati.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 23.4.2015)

Kumitat LIBE

- Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2015/2095(INI)) (B8-0362/2014)
(opinjoni: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 23.4.2015)

Kumitat JURI

- Perjodi ta' limitazzjoni għall-inċidenti tat-traffiku (2015/2087(INL))

- Rikonoxximent transfruntier tal-adozzjonijiet (2015/2086(INL))
(opinjoni: PETI)

- Protezzjoni ta' adulti vulnerabbli (2015/2085(INL))

- Standards minimi komuni ta' proċeduri ċivili (2015/2084(INL))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 23.4.2015)

Kumitat EMPL

- Politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ (2015/2088(INI))
(opinjoni: CULT)

Kumitat FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ħaddiema domestiċi u carers nisa fl-UE (2015/2094(INI))
(opinjoni: EMPL) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO

- Lejn Regolament Imtejjeb dwar is-Suq Uniku (2015/2089(INI))
(opinjoni: JURI)

Kumitat PECH

- Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (2015/2093(INI))

- PKS ġdida: struttura għall-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali (2015/2092(INI))

- Regoli komuni fid-dawl tal-applikazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (2015/2091(INI))
(opinjoni: DEVE)

- Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sjad qrib il-kosta artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu fuq is-sajd (2015/2090(INI))


19. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 18 sad-data 21 ta' Mejju 2015.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Koch, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza