Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

2. Parentation
CRE

Talmannen hedrade på parlamentets vägnar minnet av Hans Jansen, som hade avlidit den 5 maj 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy